Blanketter

Du måste ha ett utdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Det kan du beställa på en gång genom att klicka på länken nedan. Utdraget finns i din brevlåda inom 2 veckor. Obs! Kuvertet ska lämnas in oöppnat till Sveataxi Skåne.

Beställ utdrag ur belastningsregistret »

Vår bedömning

Ansökan avslås om den sökande har notering i belastningsregistret (de senaste 5 åren) avseende brottsbalksdomslut eller trafikförseelser som inte överensstämmer med Taxi Stockholms antagningskrav.

För sökande som har notering i belastningsregistret avseende trafikförseelser görs en individuell bedömning kring lämpligheten, beroende på hur stort antal noteringar det finns och hur länge sedan förseelserna inträffade.