Om oss

Sveataxi Skåne 040-71000 är ett dotterbolag till Taxi Stockholm och verkar i huvudsak i Malmö och Lund. Vårt kontor med trafikledning ligger i Malmö där vi även har utbildning för åkare och chaufförer.
Växeln och trafikledningen har öppet alla timmar per dygn året runt. Här sitter personal med god lokalkännedom som även känner igen många av våra stamkunder med deras speciella önskemål och behov. 
Förutom att ta emot beställningar har de komplicerade och ansvarsfulla uppgifter att leda trafiken och planera stora delar av flödet. En bra trafikledning gör att du får din bil snabbare och att taxibilarna 
sparar in många mil, viktigt inte minst ur miljösynpunkt.

Åkare

Taxibilarna ägs av självständiga åkare som är egna företagare. För att köra för Sveataxi Skåne måste de leva upp till en rad krav som främst har med säkerhet och kvalitet att göra. Bilarna ska vara hela, 
rena och rätt utrustade med hänsyn till årstid och den typ av körningar de är tänkta att utföra. Bilarna kontrolleras regelbundet. Varje bil körs i skift av flera chaufförer, vilket innebär att åkarna även har 
personalansvar. Åkarna bidrar genom sitt arbete till att du får en säker resa i en fräsch och välskött bil.

Förare

Sveataxi Skånes chaufför skall ha rätt inställning till service med ett anpassat körsätt som en grundförutsättning för att du ska få en trevlig resa på dina egna villkor. Sveataxi Skåne utbildar alla sina förare i 
ändamålsenliga lokaler i Malmö och det är viktigt att våra förare har god lokalkännedom, men även känner till villkoren för körning i Malmö och Lund. Våra förare är angelägna om att ge dig bästa service 
och att göra det där lilla extra. Det gäller allt från i och urlastning, bekväm körning och passagerarens integritet. Bland våra chaufförer råder en anda av hygglighet och hjälpsamhet.